2024

  • Virkkalan Kulttuurinystävät/Virkby Kulturvänner ry

"PÄHKINÄNKUORESSA"

VKY on jo 18 vuoden ajan aktiivisella toiminnallaan edistänyt, sekä ylläpitänyt kulttuuritarjontaa läntisellä Uudellamaalla ja samalla suonut kiireiselle kansalaiselle mahdollisuuden pysähtyä ja nauttia kiireensä keskellä hetki hienoista konserteista, taidenäyttelyistä, yhteislaulutuokioista, monipuolisista keskiviikon teemailloista, unohtamatta myöskään jo 13 vuotta toiminutta näytelmäkerho Kässäriä ja sen esityksiä.
Toimintamme keskittyy upeasti kunnostettuun Kässän taloon, joka antaa hienot puitteet toiminnallemme, upean akustiikan konserteille ja yhteislaulutilaisuuksiin.

SYNTYHISTORIAA

Virkkalan Kulttuurin Ystävät syntyi keväällä 2006 spontaanina " kansanliikkeenä". Käynnistäjänä oli kaupunginhallinnossa valmistelussa oleva ehdotus muuttaa Kässän talo päiväkodiksi.
Virkkalalaiset hätkähtivät suunnitelmaa ja alettiin pohtia, mitä se todella tarkoittaisi. Kässän talo on harvoja, todella kauniita suojelukohteita Lohjalla. Joidenkin vuotuisten taidenäyttelyjen lisäksi talon käyttö oli ollut melko vähäistä. Ei kaupunki tosin ollut pyrkinyt taloa markkinoimaankaan.

Päiväkodiksi muuttaminen olisi kuitenkin vaatinut perustavaa laatua olevan remontin niin sisätiloissa kuin pihamaallakin. Kulttuuri- ja esteettiset arvot olisi menetetty, eikä paikasta siltikään olisi saatu päiväkodille ihanteellista kohdetta. Jo sijainti teiden risteyksessä, missä harva autoilija noudattaa nopeusrajoituksia, on riskitekijä.

Kaupungin kanssa päästiin sopimukseen ja Kässä saatiin kulttuurin käyttöön, ja lapsille löytyi tarkoituksenmukaisempia tiloja.
Kansanliike järjestäytyi ja perustettiin yhdistys, joka rekisteröitiin
nimellä Virkkalan Kulttuurin Ystävät / Virkby Kulturvänner ry.
Yhdistys sopi kaupungin sivistystoimen kanssa siitä, että se saa keskiviikkoilloiksi vakituisen ajan Kässällä järjestettäviä tilaisuuksiavarten. Vuokra on pieni, mutta ehtona on, että tilaisuuksista ei kerätä pääsymaksua. Kässän keskiviikoista onkin muodostunut jo perinne, joka tunnetaan Virkkalan ulkopuolellakin.

Kässästä on muutamassa vuodessa tullut virkkalalaisten olohuone ja katseemme on suunnattu lujasti tulevaisuuteen.

Henriette


Virkby Kulturvänner ry föddes på våren 2006
som en "spontan folkrörelse". Orsaken till föreningens grundande var ett förslag hos stadsfullmäktige om att bygga om Kässä gård till ett daghem. Virkbyborna blev bestörta över planerna och man började fundera över vad det i praktiken skulle betyda. Kässä gård är ett unikt och vackert skyddsobjekt i Lojo. Utöver några årligen återkommande konstutställningar hade huset varit i en ganska sparsam användning. Staden hade å andra sidan inte heller haft som avsikt att marknadsföra lokaliteterna.

Planerna på att förändra byggnaden till ett daghem hade krävt en mycket grundläggande ombyggnad både inne i huset och på gårdsplanen.
Kulturella och estetiska värden skulle ha gått förlorade och man skulle ändå inte ha fått idealiska utrymmen för ett daghem. Redan placeringen i en vägkorsning där få bilister håller
hastighetsbegränsningarna var en riskfaktor.

Staden gick med på en överenskommelse som möjliggjorde att Kässä gård ställdes i kulturens tjänst och mer ändamålsenliga utrymmen hittades för barnen. Folkrörelsen organiserade sig och en förening grundades som fick namnet Virkkalan Kulttuurin Ystävät / Virkby Kulturvänner ry.

Föreningen kom överens med stadens bildningscenter om att förenigen får en stadigvarande tid på onsdagkvällar då den kan ordna evenemang. Hyran är liten, men ett villkor är att inget inträde uppbärs för evenemangen. Onsdagsevenemangen har numera blivit ett begrepp som är känt även utanför Virkby.

Kässä gård blivit virkbybornas vardagsrum.

Henriette


VKY TÄNÄÄN

unsplash