SYYSKAUDELLA 2021

KÄSSÄLLÄ

KORJAUSVIESTI
Huimaavan suosion takia Leppälät musisoivat uudelleen Kässällä, mutta aikaisemmin ilmoittamamme päivä ei sopinut heille, joten uudesta konserttipäivästä käymme neuvotteluja.

HUOMIOI!
Saliin voimme paloturvallisuusmääräysten takia ottaa vain 60 henkilöä.Kiitokset syyskokoukseen osallistuneille1.12.2021 klo 19.15.VKY varaa oikeuden muuttaa tai siirtää tilaisuuksia tilanteen niin vaatiessa!