Toimintasuunnitelma
2020

 


Yhdistys jatkaa toimintaansa vuonna 2020 samaan tapaan kuin toimintavuonna 2019.

Viikoittaiset teemaillat jatkuvat vaihtelevin aihein. Toiminnalla pyritään tekemään tunnetuksi
Virkkalan oman kulttuurin kirjoa ja paikallishistoriaa sekä muitakin erilaisia aiheita.
Kiinnostavien ja monipuolisten aiheiden tarkoitus on saattaa kulttuuria kaikkien kansalaisten
tietoisuuteen.
Suosittuja ja toivottuja yhteislauluiltoja jatkamme edelleen. Myös yhteistyötä Sibelius-Akatemian

kanssa jatketaan järjestämällä korkealaatuisia sunnuntaikonsertteja, joissa esiintyy Sibelius-
Akatemian niin nykyisiä kuin entisiä oppilaita.

Retkien järjestämistä jatketaan erilaisiin kiinnostaviin kohteisiin ja ne pyritään järjestämään muun
toiminnan ulkopuolella.
Teatterikerho Kässäri jatkaa toimintaansa myös seuraavana vuonna, ja harjoitusillat pyritään pitää
aina maanantaisin. Esitysviikko on suunniteltu huhtikuulle.
Kynnys osallistua tilaisuuksiin jätetään matalaksi, tilaisuuksien ollessa pääsääntöisesti
maksuttomia. Kustannukset katetaan jäsenmaksuin, avustuksin ja vapaaehtoisin kahvimaksuin.

Hallitus