POHJAKUVA

Tässä Kässä taidetalon pohjakuva. Pieniä muutoksia on vuosien varrella tullut, mutta pääpiirteittäin kartano on kuvan mukainen. Kyseessä on siis vain alakerta, missä mm. Virkkalan Kulttuurin Ystävät toimivat.