Hei kulttuurinystävien jäsen

VUOSI 2017

JÄSENKIRJE 2017

 

VIRKKALAN KULTTUURIN YSTÄVÄT – VIRKBY KULTURVÄNNER ry 16.1.2017

Arvoisat Kulttuurin Ystävät

Haluan kiittää teitä kaikkia kuluneesta vuodesta 2016, vuosi oli todella antoisa!Yhdistyksemme 10-vuotista taivalta juhlisti historiikin julkaiseminen.

Tapahtumien jälkeen kahvipöydässä syntyy monesti mielenkiintoisia ideoita tulevaisuutta varten.Tänäkin vuonna keskiviikon teemaillat jatkuvat, samoin sunnuntaikonsertit. Tämän lisäksi teatteriryhmä Kässäriltä tulee myös pienoisnäytelmä ensi-iltaan ja ryhmä pyrkii olemaan mukana myös muissa tapahtumissa. Saat toiminnastamme tietoa myös kotisivuiltamme:

www.simplesite.com/VKY.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään ke 5.4.2017 klo19.00 Kässällä.

Jäsenmaksu vuodelle 2017 on 8,00 € (kahdeksan euroa) ja eräpäivä 28.2.2017. Se maksetaan tilille

FI87 4006 0010 2059 83

Jos haluat välttää pankin palvelumaksuja, voit maksaa jäsenmaksun suoraan yhdistyksen kassaan vaikka keskiviikkotilaisuuksissamme tai sunnuntaikonserteissa Henriettelle. Tästä maksusuorituksesta saat itsellesi kuitin.

HUOM! Mainitsethan nimesi, osoitteesi ja mahdollisen sähköpostiosoitteesi jäsenmaksua maksaessasi.


Ystävällisin terveisin

Henriette van der Woude-Rantalaiho (pj)

VIRKKALAN KULTTUURIN YSTÄVÄT


Ärade kulturvänner

Jag vill tacka er alla för det gångna året. År 2016 var ett mycket givande år! Firandet av vår förenings 10-åriga verksamhetsperiod kröntes med utgivandet av en historik.

Medan folk träffas runt kaffebordet (efter evenemangen) händer det ofta att intressanta idéer och förslag framkastas med tanke på framtiden. Temakvällarna fortsätter även detta år och detta gäller också söndagskonserterna. Utöver detta bidrar teatergruppen Kässäri till föreningens verksamhet med en teaterföreställning samt genom att delta vid andra typer av tillfällen. Mer information om vår verksamhet hittar du på vår hemsida: 

www.simplesite.com/VKY.

Föreningens vårmöte hålls ons. 5.4.2017 kl. 19.00 på Kässä gård.

Om du önskar att besparas från bankens serviceavgifter kan du betala din medlemsavgift direkt till föreningens kassa. Detta kan ske på våra onsdagsevenemang eller söndagskonserter genom att betala medlemsavgiften till Henriette. Vid betalande av medlemsavgiften på detta sätt får du ett kvitto.

Medlemsavgiften för år 2017 är 8,00 € (åtta euro) och förfallodagen 28.2.2017. Den betalas till konto

FI87 4006 0010 2059 83

OBS! Du nämner väl ditt namn, din adress, samt din e-postadress, ifall du har en sådan, i samband med din betalning.Med vänliga hälsningar

Henriette van der Woude-Rantalaiho (ordf.)

VIRKBY KULTURVÄNNER