Hei kulttuurinystävien jäsen

VUOSI 2019

JÄSENKIRJE 2019

 

Virkkalan Kulttuurin Ystävät /                                   

Virkby Kulturvänner ry                                                 20.1.2019

 

Arvoisat Kulttuurin Ystävät

 

Haluan kiittää teitä kaikkia kuluneesta vuodesta 2018, vuosi oli todella antoisa! Keski-

viikon teemaillat olivat monipuolisia ja sunnuntaikonserteissa saimme nauttia upeasta musiikista. Kahvipöytäjutustelun tuloksena syntyi myös useasti mielenkiintoisia ideoita keskiviikkotapahtumia varten.

 

Erään keskustelun tuloksena yhdistys päätti järjestää Kässällä syyskuussa 2019 yhdessä Lohjan Karjalaseura ry:n kanssa kuukauden kestävän näyttely/tapahtumasarjan:

”70 / 75 / 80 vuotta evakkomatkasta”.

 

Kotisivujemme lisäksi tiedotamme järjestämistämme tapahtumista paikallislehdissä sekä tapahtumat.visitlohja.fi -sivuilla.

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään Kässällä keskiviikkona 10.4.2019 klo 19.30. Toivotamme kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleiksi kokoukseen.

 

Kotisivuiltamme www.virkkalankulttuurinystavat.fi löytyy jäseneksi liittymislomake tilinumeroineen, jonka avulla ystäväsikin voivat liittyä mukaan. Jäsenmaksu on 10 € ja eräpäivä 28.2.2019. Jos haluat välttää pankin palvelumaksuja, voit maksaa jäsenmaksun suoraan yhdistyksen kassaan vaikka keskiviikkotilaisuudessamme tai sunnuntaikonsertissa Henriettelle. Tästä maksusuorituksesta saat itsellesi kuitin.

 

 

 

Jäsenmaksu 2019 on € 10,00 (kymmenen euroa), eräpäivä 28.2.2019

 

VIRKKALAN KULTTUURIN YSTÄVÄT ry

FI87 4006 0010 2059 83

 

HUOM!

Mainitsethan nimesi, osoitteesi ja mahdollisen sähköpostiosoitteesi 

jäsenmaksua maksaessasi.

 

 

 

Toivotamme kaikille jäsenillemme hyvää ja antoisaa uutta vuotta!

 

 

 

Henriette van der Woude-Rantalaiho (puh.joht.)                                                                           

 


 

Virkkalan Kulttuurin Ystävät –                                    MEDLEMSBREV

Virkby Kulturvänner ry                                                 20.1.2019

Ärade Kulturvänner!

 

Jag vill tacka er alla för det gångna året 2018, det var ett mycket givande år!

 

Temakvällarna på onsdagarna stod för ett mångsidigt urval av program och under söndags-koncerterna fick vi njuta av fantastisk musik. Kaffestundernas diskussioner resulterade ofta

i intressanta idéer för de följande onsdagskvällarnas program.

 

En av diskussionerna ledde till att föreningen tillsammans med Lohjan Karjalaseura ry ordnar en utställning och programserie på Kässä Gård i september: ”70/75/80 år efter evakueringen ”.

 

Vi informerar om våra evenemang på hemsidan, via lokaltidningarna och via evenemang.visitlohja.fi.

 

Föreningens vårmöte hålls på Kässä Gård onsdagen den 10.4.2019 kl.19.30.

Vi önskar alla medlemmar hjärtligt välkomna till mötet.

 

Vi välkomnar nya medlemmar – blankett för att ansluta sig finns på vår websida www.virkkalankulttuurinystavat.fi. Medlemsavgiften för år 2019 är 10 € – förfallodag 28.2.2019. Medlemsavgiften kan alternativt betalas kontant till Henriette om onsdagarna

vid mötena eller söndagskoncerterna (kvitto erhålles).

 

 

 

Medlemsavgiften 2019 är € 10,00 (tio euro), förfallodagen 28.2.2019

 

VIRKBY KULTURVÄNNER RY

FI87 4006 0010 2059 83

 

OBS!

Skriv ditt namn, adress och eventuellt epostadress i meddelanderutan,

när du betalar via bank.

 

 

 

Vi ser fram emot ett Nytt Givande År!

 

 

 

Henriette van der Woude-Rantalaiho (ordförande)